::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

THÔNG BÁO SỐ 5 VỀ DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO VÒNG SƠ LOẠI, VÒNG CHUNG KẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2016
03.03.2016

 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/ĐHBK-CK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 5


VỀ DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO VÒNG SƠ LOẠI, VÒNG CHUNG KẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2016

         

 

1.      DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO VÒNG SƠ LOẠI

 

Tổ

Giám khảo 1

Giám khảo 2

S 1

Nguyễn Thị Minh Trinh

Huỳnh Ngọc Hiệp  

S 2

Nguyễn Hồng Ngân

Nguyễn Văn Giáp

S 3

Phạm Hồ Mai Anh

Nguyễn Như Phong

S 4

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Đàm Tấn 

S 5

Lưu Thanh Tùng

Lương Văn Tới

S 6

Lưu Phương Minh

Nguyễn Thanh Hải

S 7

Huỳnh Hữu Nghị

Phan Tấn Tùng

S 8

Hà Anh Tùng

Nguyễn Văn Hạnh

S 9

Đặng Phi Vân Hài

Nguyễn Hữu Phúc

S 10

Trần Nguyên Duy Phương

Tôn Thiện Phương

S 11

Trần Anh Sơn

Nguyễn Minh Dương

S 12

Lê Ngọc Quỳnh Lam

Trần Quốc Công

S 13

Bùi Mai Hương

Đào Duy Thái

v  Ban thường trực (làm việc tại Hội trường B11):

-       Thầy Phạm Ngọc Tuấn.

-       Cô Đỗ Thị Ngọc Khánh.

-       Thầy Huỳnh Công Lớn.

v  Ban hậu cần (làm việc tại Hội trường B11): 

-       Thầy Trần Ngọc Phước Thạnh.

-       Thầy Thân Trọng Khánh Đạt.

-       Cô Trần Song Bảo Trúc.

 

2.      DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO VÒNG CHUNG KẾT

 

Tổ

Giám khảo 1

Giám khảo 2

C 1

Nguyễn Thị Minh Trinh

Tôn Thiện Phương

C 2

Nguyễn Hồng Ngân

Nguyễn Văn Giáp

C 3

Phạm Hồ Mai Anh

Bùi Mai Hương

C 4

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Đàm Tấn 

C 5

Lưu Thanh Tùng

Trần Anh Sơn

C 6

Trần Nguyên Duy Phương

Nguyễn Thanh Hải

C 7

Huỳnh Hữu Nghị

Phan Tấn Tùng

C 8

Hà Anh Tùng

Đặng Phi Vân Hài

v  Ban giám khảo vòng chung kết  (làm việc tại Hội trường B11):

-         Thầy Phạm Ngọc Tuấn.

-         Cô Lê Ngọc Quỳnh Lam.

-         Cô Đỗ Thị Ngọc Khánh.

-         Thầy Huỳnh Công Lớn.

-         Thầy Trần Đại Nguyên.

v  Ban hậu cần (làm việc tại Hội trường B11): 

-       Thầy Trần Ngọc Phước Thạnh.

-       Thầy Thân Trọng Khánh Đạt.

-       Cô Trần Song Bảo Trúc.

Ghi chú:

Mỗi Tổ Giám khảo vòng chung kết đánh giá 2 nhóm sản phẩm vào vòng chung kết.

 

3.      CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2016

7g15 - 7g30:       Triển khai, hướng dẫn công tác chấm thi.
(Chủ trì: Thầy Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Giám khảo)

7g30 - 9g00:       Chấm sơ loại tại sân B11 theo phân công của Trưởng Ban Giám khảo

9g00 - 9g15:        Tổng kết điểm.

9g15 - 9g30:        Lễ khai mạc, công bố kết quả sơ loại.

9g30 - 10g30:      Chấm chung kết.

10g30 ÷ 10h45 : Hội ý và tổng hợp kết quả thuyết trình.

10h45 ÷ 11h15 :  Công bố giải thưởng và trao giải.

 

4.      Ban Tổ chức trân trọng kính mời toàn thể Quý Thầy Cô đến tham dự lễ khai mạc Ngày hội Kỹ thuật 2016 vào lúc 9g15 ngày 05/03/2016 tại sân B11 – Khoa Cơ khí.

 

Trân trọng./.

                                                                                                    TM.BAN TỔ CHỨC

 

 

                                                                                                                 Trần Đại NguyênURL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=176

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn